Една от модерните клиники по асистирана репродукция и пластично възстановителна хирургия, в която работят едни от най-добрите специалисти и която впечатлява със съвременно оборудване.

Leave a comment

Управление на Вашата собственост