Фундаментът на първата сграда от Amaya Residence 2 вече е поставен. Изграждането на проекта върви в предвидените срокове, като 70% от апартаментите вече са намерили своя собственик.

Leave a comment

Управление на Вашата собственост