Home

добре дошли

Осигурете си спокоен живот с наша подкрепа

СЕЛЕНЕ АД е доставчик на комплексни услуги за управление на имоти, съоръжения и други активи.
Конкурентните предимства на компанията включат от една страна възможности за изпълнение на изискванията както на инвеститорите, така и на ползвателите на сградите, а от друга – за внедряване и използване на модерни технологии за управление на поетите обекти, изпълнение на дейности по ежедневно и профилактично техническо обслужване, разпределение на разходи, съставяне и изпълнение на бюджети, постигане на енергийнаефективност и др.

нашия подход

Какво правим за вас

Услуги в подкрепа на бизнеса

Услуги

• Мениджмънт и общо управление на сграден фонд;
• Изготвяне на бюджет, разпределяне на вноските и обработка на плащанията;
• Изцяло електронно инкасиране на суми от обектите;
• Организиране регистрацията на индивидуални партиди за потребление на вода, топлоенергия, газ и електричество;
• Организиране и извършване на еднократно почистване на общите части след строителни дейности;
• Организиране и провеждане на Общи събрания на собствениците;
• Технически мениджмънт, профилактика и поддръжка на системи и инсталации, проследяване на гаранциите;
• Отстраняване на повреди и възникнали аварии, подмяна на консумативи;
• Текуща поддръжка на чистотата в общите части;
• Изграждане и поддръжка на зелените площи;
• Снегопочистване;
• Дезинсекция и дератизация;
• Охрана и контрол на достъп;
• Застраховка на общите части;
• Извършване на всякакви правни и технически консултации на нашите клиенти;

в какво сме най-добри

Нашите услуги

фактори за успех

Вашите отговори да живеете спокойно

Нашите ЦЕЛИ - подобряване
на ефективността на услугите и постоянна оценка на процесите.

за нас

Как започнахме

Управление на Вашата собственост