За нас

добре дошли

Осигурете си спокоен живот с наша подкрепа

СЕЛЕНЕ АД е доставчик на комплексни услуги за управление на имоти, съоръжения и други активи.
Конкурентните предимства на компанията включат от една страна възможности за изпълнение на изискванията както на инвеститорите, така и на ползвателите на сградите, а от друга – за внедряване и използване на модерни технологии за управление на поетите обекти, изпълнение на дейности по ежедневно и профилактично техническо обслужване, разпределение на разходи, съставяне и изпълнение на бюджети, постигане на енергийна ефективност и др.

услуги в подкрепа на бизнеса

Други услуги

Ние предлагаме преференциални цени за широка гама от услуги в помощ на бизнеси, сключили договор със Селене АД:

• Изграждане и поддръжка на зелени площи
• Снегопочистване
• Химическо чистене и пране с включена доставка
• Видеонаблюдение, пожароизвестяване, охрана и СОТ
• Юридически консултации
• Строително-монтажни работи(СМР) и капиталови ремонти
• Енергийна ефективност
• Отношения с финансови институции

На всички наши клиенти създаваме индивидуален електронен профил в нашия сайт - Изцяло електронно инкасиране на суми от обектите;.

selene

Екип професионалисти

Румен Горанов

Изпълнителен директор (CEO)

Асен Николов

Директор Техническа Поддръжка

Кънчо

Техническа поддръжка

Член екип 2

Стоян

охрана
клиенти и партньори

Нашите клиенти

All
Жилищни сгради
Бизнес сгради
Търговски обекти
 • Adella
 • Adella
 • Adella
 • Amaya 2
 • Amaya 2
 • Amaya 2
 • Amaya
 • Amaya
 • Amaya
 • Adella Clinic
 • Adella Clinic
 • Adella Clinic
 • Adella Boutique
 • Adella Boutique
 • Adella Boutique
Управление на Вашата собственост