Управление и поддръжка на жилищни и бизнес сгради

Поддръжката на жилищни сгради и комплекси:

 • Почистване – ежедневно, периодично, специално;
 • Охрана – физическа, техническа, ВИП, специална;
 • ВиК – водопроводни и канализационни системи и помпи;
 • Електрически – всички изисквания и правила за вътрешен ред относно всички изградени системи с ниско напрежение и генератори;
 • Ремонтни – всички видове ремонтни и заваръчни дейности;
 • Технически инсталации и съоръжения – подемни съоръжения (асансьори и ескалатори), отоплителни, вентилационни и климатични системи, проверки (ежедневни, периодични, специални), дърводелски услуги и др.;
 • Покриви и тавани – съоръжения, изолации и др.;
 • Парково оформление – зелени и прилежащи площи и площадки; Паркинги – паркингови системи и контрол на достъп;
 • Отчети за състоянието на всички съоръжения и системи;
 • Периодични отчети за състоянието на имота;
 • Консултации по поддръжката преди датата на пускане в експлоатация;

Управление на имоти в жилищни комплекси:

 • Контрол на всекидневните дейности;
 • Денонощно разположение при всяко повикване;
 • Контрол на строителни и ремонтни дейности;
 • Отстраняване на всички технически повреди;
 • Представляване на собственика на имота пред държавни, общински и частни институции и организации;
 • Изготвяне на годишен бюджет;
 • Отношения с наематели;
 • Редовни срещи с наемателите по процедури, изисквания и наредби;
 • Събиране на наеми и такси поддръжка;
 • Плащания към подизпълнители;
 • Плащане на такси за обществени услуги, данъци за имота и застрахователни вноски за сметка на собственика;
 • Консултации по управлението преди датата на пускане в експлоатация;

Управление на бизнес сгради

Електричество – общи части:

 • поддръжка, ремонт и подмяна на осветителни тела;
 • поддръжка и ремонт на кабели и електрически табла;
 • поддръжка и ремонт на електрически ключове и контакти;
 • поддръжка, ремонт и подмяна на външни (дворни) тротоарни осветителни тела;
 • поддръжка и ремонт на гръмоотводна инсталация; поддръжка и ремонт на трансформатори;
 • месечни задължителни проверки на трафопост от лицензирани специалисти;

ВиК – общи части:

 • поддръжка и ремонт на вертикални щрангове;
 • поддръжка и ремонт на смесителни батерии;
 • поддръжка, ремонт и подмяна на смесителни батерии;
 • поддръжка и ремонт и подмяна на мивки;
 • поддръжка, ремонт и отпушване на сифони;
 • поддръжка, ремонт и отпушване на канализационни тръби и системи;

Охрана:

 • 24-часова техническа и физическа охрана на обекта;
 • 1 пост, подвижен, разположен в обособено помещение охранява комплекса и прилежащата територия, очертана от парцела;
 • осъществяване на контролно-пропускателен режим в комплекса по указания на собственика;
 • предотвратяване на нерегулирано проникване в зоната на обекта, както и предотвратяване на опити за извършване на престъпления, нарушения на обществения ред и безредици;
 • задачите, дейностите, компетенциите и тактиката на охраната се регламентират в План за организация и осъществяване на охраната;
 • особените задължения, задачи, правомощия и отговорности на охранителите се регламентират със соответна Инструкция за поста;
 • при нужда, съгласуване на дейностите с държавните институции за ред и законност;

Хигиенизиране – общи части:

Дневно:
 • почистване на подови настилки;
 • измиване на стълбища, фоайета, коридори;
 • почистване на асансьори;
 • почистване на входни врати и остъклявания;
 • почистване на витрини;
 • почистване на врати, дограма и парапети;
 • изпразване и почистване на кошчета за отпадъци;
 • почистване и измитане на общите части около сградата;
 • измитане на паркинг;
 • измитане на вътрешни улици и тротоари;
Седмично:
 • измиване на стъклени преградни стени;
 • измиване на входни/фоайе стъкла;
 • почистване на зоните на системите (главно разпределително табло, трансформатор, генератор и др.);
Сезонно:
 • почистване на покрива на сградата;
 • измиване на фасадни стъкла (прозорци);
 • осоляване на тротоари/почистване на лед (зимен сезон);
 • почистване и извозване на сняг;

Озеленяване – общи части:

 • почистване;
 • поливане на трева, растения, цветя и дървета;
 • косене и извозване на трева;

Асансьори:

 • дневни проверки;
 • месечни задължителни проверки от лицензирани специалисти;
 • ремонти;
 • поддържане на резервни части на склад;

АТЦ:

 • месечна поддръжка на всички линии в сградата;
 • отстраняване на всички проблеми при повикване;
 • промяна на телефонни линии/номера;
 • кодиране и прекодиране на телефонни номера;

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация:

 • унищожаване на насекоми, хлебарки и вредни гризачи;
 • борба с паразитни заболявания;
 • обработка при повикване;

Климатизиране:

 • почистване и подмяна на филтри;
 • почистване и подмяна на фенкойли;
 • проверка на съоръженията;
 • настройка на температурния режим;
 • обезвъздушаване на радиатори;
 • ремонт на термовентили;
 • ремонт и отстраняване на оттечки от тръби и конденз;
 • проверка и подмяна на ремъци;

ПИС и ПГС:

 • дневни проверки;
 • месечни профилактични проверки и ремонти;
 • издаване на протоколи за ремонти, настройки, подмяна на резервни части;
 • седмични тестове на системата;

Строително-ремонтни работи – общи части:

 • паважни настилки;
 • тротоари;
 • замазки;
 • боядисване;
 • стени на сградата;
 • външни врати на сградата;
 • входни врати на обекта;
 • брави и панти;
 • дограма;
 • настройка на автомати на врати;
 • таван;
 • олуци и водостоци;
 • покрив;
 • вътрешни улици;
Управление на Вашата собственост