Професионален домоуправител

Професионален Домоуправител е услуга, която имаме удоволствието да предоставим на всички собственици, обитатели и ползватели в етажната собственост.

Ние целим да защититим интересите на всички собственици с професионална грижа за Вашето имущество, като Ви осигурим спокойствие и комфорт.

Екипът на СЕЛЕНЕ АД, Ви гарантира персонално отношение към възникнали проблеми в етажната собственост, като своевременно Ви осигурява:

ПЕРСОНАЛЕН ОТГОВОРНИК:

  • Наш представител с персонален ангажимент, който ще изпълнява задачите, взети като решения на Общо събрание и подадени текущи проблеми от Управителните органи на етажната собственост;
  • Комуникация с административните органи в населеното място където е разположена етажната собственост – контакти с общината и своевременно изпълнение на всички нейни изисквания и предписания;
  • Извършване на всички дължими плащания към електроразпределително, водоснабдително, газификационно, топлофикационно, асансьорно и други дружества, свързани с управлението на общите части на сградата от името и за сметка на етажната собственост.
  • Професионална организация и водене на Общи събрания на собствениците на ЕС;
  • Събиране и предоставяне на оферти от фирми изпълнители при нужда от аварийна или друг вид помощ, касаеща общите части, като изпълнителят се избира от собствениците в етажната собственост;
Управление на Вашата собственост